top of page
Volg een workshop met uw team

Met de workshops van CoDoen krijgt u met uw team op een interactieve manier inzicht in de huidige onderlinge communicatie en manier van samenwerken, én hoe die kan worden verbeterd.

Ook bij de workshops is de werkwijze praktisch en gericht op uw vraag, kwestie of probleem. De precieze inhoud van de workshops wordt afgestemd op de huidige en op de gewenste situatie.

Nederlands workshop
Taaleffecten
Workshop taaleffecten

Wat betekent taal voor u? Hoe bewust gebruikt u het? Kent u de effecten van taal?

Taal is één van de belangrijkste middelen om met elkaar in contact te zijn.

Ga maar eens na hoe uw wereld eruit ziet als u een dag zonder gesproken of geschreven taal doorbrengt, als u geen woorden tot uw beschikking heeft.

 

Taal speelt ook een grote rol in het contact dat we met elkáár hebben.

Onderlinge verstandhoudingen worden bewust of onbewust sterk beïnvloed door de manier waarop we met elkaar communiceren.

Tijdens de workshop Taaleffecten krijgt u inzicht in het fenomeen taal vanuit verschillende invalshoeken:

  • de functie, kracht en het belang van taal,

  • de vertaalslag naar uw persoonlijke taalgebruik en taalbeleving,

  • mogelijkheden om taal te gebruiken voor de verbetering van de onderlinge communicatie.

 

Uw taal is ook voor u een bewust hulpmiddel voor persoonlijke ontwikkeling en stimulerende samenwerking.

Nederlands workshop
Hand out
Workshop Hand Out

Als persoon bent u een samenspel van karakter, vaardigheden en eigenaardigheden.

Maar ook met uw collega’s bent u een samenspel van karakters, vaardigheden en eigenaardigheden.

 

Wordt dit samenspel gebruikt voor een goede samenwerking?

En hoe gaat u binnen dit samenspel om met basale waarden als aandacht, aardig zijn, betrokkenheid, vertrouwen en waardering?

 

Tijdens de workshop Hand Out krijgt u met uw hand, als makkelijk en begrijpelijk hulpmiddel, handvatten om:

  • uw eigen doen en laten te analyseren,

  • vanuit een open houding de onderlinge samenwerking te benoemen, analyseren en verbeteren,

  • binnen uw team de verschillende kwaliteiten te herkennen, erkennen, gebruiken en stimuleren.

 

Met uw hand hebt u geen gedragsanalyses en -typeringen nodig om elkaar goed te kunnen begrijpen en goed samen te werken.

hand-out
Cursustarieven

De cursustarieven zijn afgestemd op individuele lessen of groepslessen, op het aantal lessen en op de leslocatie.

Via het contactformulier kunt u een prijsopgave aanvragen en een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek.

Wat wordt uw volgende stap?

Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvend intakegesprek?

Via het contactformulier, een e-mail of telefonisch contact hoor ik graag hoe ik u verder van dienst kan zijn.

E: c.stroet@codoen.nl

T: 06-10151818

bottom of page